Ripfinnarens ZME Peigi (SE27409/2016)

e Nordfjällets RR Ziba

u Heggelifjellets Messi

HD:B

Jaktprovsmeriter : 3×2 UKL

Utställning :

Ägare : Tommy och Lena Hagerlund – Skuru