Ripfinnarens ZM Jaeger

e Nordfjällets RR Ziba

u Heggelifjellets Maddox

Jaktprovsmeriter :

2 UKL, 1 UKL

Utställning : Excellent

Ägare : Helga och Johan Fredholm – Funäsdalen