Ripfinnarens ZM Astrid (SE29353/2015)

e Nordfjällets RR Ziba

u Heggelifjellets Maddox

HD:C

Titel :  Svensk Jaktchampion (SJCH)

Jaktprovsmeriter :

3 X 1 UKL m HP, 2 ÖKL, 1 ÖKL m VP (Viltpris/Fällning och apport), 1 SKL m VP, 3 SKL, 4SKL, 1 SKL m Cert o CACIT, 1 SKL m Cert o CACIT, 1 SKL m Cert o CACIT, 1 SKL m Cert, 2 SKL m Ck, 1 SKL m Cert

IRST Ripfinnarens ZM Astrid SE29353/2015 äg C Lindqvist för C-F Stolt
Astrid startar i utmärkt fart och stil, avsöker marken i stora fina slag i såväl med- som motvind, får mycket mark med sig. God kontakt. Fortsätter sitt eminenta sök i alla släpp där hon nyttjar mark och vind utmärkt. Tar stånd, hinner ta ett steg på order, helt lugn i flog och skott. Hinner inte apportera den fällda fågel innen den springer in i ett risigt, otrevligt område med strömförande stängsel. Vi lägger därför ut apporten som hon hämtar på bästa sätt. Skytten kravlar sig in och får tag i den skadade rapphönan, Astrid får apportera även den för att visa att hon även klarar fälld varm fågel. En härlig hund som idag får sitt välförtjänta 1 ökl 30 min  VP

Utställning :

Excellent o Reserv Cert

Ägare : Claes Lindquist –  Göteborg