Avel / Valpkullar

Vår syn på avel

 • Avel sker på friska individer vad avser för rasen identifierade sjukdomar såsom CLAD, PRA, HD etc
 • Vi vill avla på mentalt starka och stabila individer med god social förmåga
 • Avel sker på individer som har en dokumenterad mycket god jaktförmåga
 • Graden av släktskap mellan föräldrardjuren skall vara så liten som möjligt
 • Målsättningen är att avla fram kontaktbenägna och sociala individer med goda jaktliga egenskaper och hög dresserbarhet

Ripfinnarens Kennel är registrerad hos Svenska Kennelklubben – SKK – med Kennelnummer 20130358.

Försäkring för dolda fel finns tecknad i försäkringsbolaget If.

Respektive köpare ansvarar själv för att försäkra sin valp fr o m leveransdatum.

Valparna levereras normalt vid 8 veckors ålder.

Vid leveransen:

 • är valparna veterinärbesiktade – besiktningsintyg medföljer valpen
 • är valparna vaccinerade
 • är valparna avmaskade
 • är valparna registrerade hos SKK
 • är valparna chipmärkta
 • medföljer stamtavla utfärdad av SKK
 • upprättas köpekontrakt enligt SKK regler o anvisningar
 • till valp som skall levereras utanför Sverige uttages hundpass