Nordfjällets RR Ziba (S64312/2008)

e Nordfjällets FB Rose
u Irmüns May Rimi

HD:A, CLAD: FRI, PRA: FRI

Jaktprovsmeriter
3 UKL, 1 ÖKL m HP (Fält), 1 SKL (Vinterfjäll), 2 SKL m CK (Höstfjäll), 2 SKL m CK (Fält) ,3 SKL m CK (Vinterfjäll)
Jaktprovskritik
”IRST Nordfjällets RR ZIba S64312/2008 äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg
Utmärkt fart och stil. Utmärkt reviering och terrengdekning. God kontakt. Hög intensitet. Stånd reser villig och precis på order. Lugn i oppflog och skott. Apporterer utlagd fågel ok. En mycket tiltalende hund som idag får sin velfortjente 1 ÖKL m HP”

Walter Muland

Ägare : Tommy och Lena Hagerlund – Skuru

ZibaDSC_0750DSC_2911DSC_32122014-05-07 V1 10262014-05-07 V1 1004