Ripfinnarens EP Rossi (SE30939/2018)

e Ripfinnarens ZM Enya

u Immingens PR Prince

Jaktprovsmeriter : 3 UKL

Utställning : Very Good

Ägare : David Östberg o Tina Johansson Östersund