Ripfinnarens EP Joyce (SE30938/2018)

e Ripfinnarens ZM Enya

u Immingens PR Prince

Jaktprovsmeriter : 1 UKL m HP, 1 UKL m HP, 1 UKL, 1 UKL, 1 UKL, 2 UKL

Dommarkritik ( K Frändegård)

IRST, Rinfinnarens EP Joyce, SE30938/2018, för/äg Tommy Hagerlund, Lena o Tommy Hagerlund
Utmärkt fart, stil, format, reviering, nyttjande av marken och den lilla vinden och god kontakt. Visar detsamma under alla sina släpp. I fjärde släpp tar hon stånd, reser djärvt och precis, helt lugn i flog och skott. 40 min FS FF 1 UKL m HP