Ripfinnarens ZV Moa (SE27957/2018)

e Nordfjällets RR Ziba

u Norrlands Guidens Vulkan

Jaktprovsmeriter : 3 UKL, 1 UKL, 1 UKL m HP

Utställning: Excellent

Ägare : Peter Eriksson Gävle