Ripfinnarens ZME Bugatti

e Nordfjällets RR Ziba

u Heggelifjellets Messi

HD :

Jaktprovsmeriter : 1 UKL m HP, 2 ÖKL, 2 ÖKL

Utställning :

Ägare: Pär och Ulrika Lundblad – Stockholm