Ripfinnarens ZME Bugatti (SE27410/2016)

e Nordfjällets RR Ziba

u Heggelifjellets Messi

HD :

Jaktprovsmeriter : 1 UKL m HP, 2 ÖKL, 2 ÖKL m VP (Viltpris/Fällning o Apport), 1 ÖKL, 3 SKL, 5 SKL

Utställning : Very Good

Ägare: Pär och Ulrika Lundblad – Stockholm