Planerad parning Ripfinnarens ZME Peigi – Norrlands Guidens Papput

Vi planerar att augusti/september para Ripfinnarens ZME Peigi och Norrlands Guidens Papput. Läs mer om parningen under fliken Avel/Planerad parning …