SISK – Irländarcupen

Vinnare av Irländarcupen vuxna hundar – Ripfinnarens ZM Astrid. Grattis till Claes Lindqvist

2: a plats i unghundsgruppen – Ripfinnarens EP Joyce (Tommy/Lena Hagerlund)