Ripfinnarens ZV Moa har tagit sina första premier

Ripfinnarens ZV Moa har under hösten tagit sina första premier – 3UKL, 1 UKL, 1 UKL m HP.

Stort Grattis till Moa och Peter.