Ripfinnarens EP Hippie första meriter

Ripfinnarens EP Hippie har tagit sin första premie i jaktprov – 1 UKL. Grattis till Claes o Hippie.