Provsäsongen 2019 fantastiska resultat

Ett nytt fantastiskt år för Ripfinnarens:

Ripfinnarens ZM Lycka : 3 ÖKL, 3 ÖKL

Ripfinnarens ZM Astrid : 1 SKL m Cert o CACIT, 1 SKL m Cert o CACIT, 1 SKL m Cert o CACIT, 1 SKL m Cert.

Ripfinnarens ZM Enya : 3 SKL m VP

Ripfinnarens EP Joyce : 1 UKL m HP, 1 UKL m HP, 1 UKL, 1 UKL, 1UKL, 2 UKL

Ripfinnarens EP Hippie: 1 UKL

Ripfinnarens EP Rossii : 3 UKL

Ripfinnarens ZV Moa: 1 UKL m HP, 1 UKL, 3 UKL