Ripfinnarens EP Joyce har startat sin jaktprovskarriär på ett utmärkt sätt

Under hösten har Ripfinnarens EP Joyce haft stora framgångar i jaktprov.

Premer : 1 UKL m HP, 1 UKL m HP, 1 UKL, 1 UKL, 1 UKL, , 2 UKL