2019 ett fantastiskt år för Ripfinnarens ZM Astrid och Claes Lindquist

Ett stort Grattis till Claes Lindquist och Ripfinnarens ZM Astrid för stora framgångar under året.

Premier: 1 SKL med Cert o CACIT,1 SKL med Cert o CACIT, 1 SKL med Cert o CACIT, 1 skl med Cert

Svensk Jaktchampion (SJCH)