Sammanfattning av provsäsongen 2018

Premieringar säsongen 2018

Ripfinnarens ZM Lycka : 2 ÖKL,  2 ÖKL

Ripfinnarens ZM Astrid: 1 SKL m VP, 3 SKL, 4 SKL

Ripfinnarens ZM Enya : 2 SKL, 1 SKL m Cert o VP . Blev Svensk jaktchampion (SJCH)

Ripfinnarens ZM Jaeger : 2 ÖKL

Ripfinnarens ZME Peigi : 2 ÖKL, 1 ÖKL med VP

Ripfinnarens ZME Bugatti :1 ÖKL, 3 SKL, 5 SKL