En fantastisk provsäsong 2017 för Ripfinnarens Kennel

Provsäsongen 2017 är nu slut och Ripfinnarens Kennel kan göra ett fantastiskt bokslut.

Ripfinnarens ZM Lycka: 3 ÖKL

Ripfinnarens ZM Astrid : 1 ÖKL m VP

Ripfinnarens ZM Enya : 1 ÖKL, 1 ÖKL m VP, 3 SKL m CK, 1 SKL m Cert

Ripfinnarens ZME Giron : 3 UKL, 1 UKL, 1 UKL

Ripfinnarens ZME Peigi: 2 UKL, 2 UKL, 2 UKL

Ripfinnarens ZME Bugatti: 1 UKL m HP, 2 ÖKL, 2 ÖKL

Nu blir det ett uppehåll i provverksamheten fram tills vårsäsongen 2018 startar- med hopp om fina framgångar 2018 för våra Ripfinnare.